Bestyrelsen                   

Formand

Niels Helge Larsen
Næstformand

Allis Franzen

 
Kasserer

Else Fink
Sekretær

Agnes Rønager
Medlem

Lis Larsen
Forplejning

Jytte Justesen
Kontakt til 
instruktørerne

Anne Marie da Cruz
 
Suppleanter

Ane Thomsen
2. suppleant

Svend Erik Keiser