Bestyrelsen                   

Formand

Niels Helge Larsen
Næstformand

Allis Franzen

 
Kasserer

Else Fink
medlem

Svend Erik Keiser
 
Sekretær

Lis Larsen
Forplejning

Jane Drejer
 
Kontakt til 
instruktørerne

Anne Marie da Cruz
 
Suppleanter

Ane Thomsen
2. suppleant

Gitte Elkjær